Praca w Policji

Jak zostać policjantem

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

Określenie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji wynikać będzie z bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

Jak zostać pracownikiem Policji

Policja to instytucja, w której nie tylko pracują osoby, które noszą mundur. To także miejsce, gdzie zatrudnienie znajdą pracownicy cywilni. W jednostkach w całej Polsce czekają wolne miejsca na referentów i specjalistów w różnych dziedzinach. Ważne i odpowiedzialne zadania w pionach na przykład logistycznych czekają na wykształcone, sumienne i solidne osoby.

Wideo

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Dla tych, którzy chcą
robić w życiu coś
pożytecznego, czuć
wyjątkowość swojej
profesji i mieć stałość
zatrudnienia:
Praca w Policji

Ogłoszenie

UWAGA! Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i  limitów przyjęć do służby w Policji określonych na rok 2016, uchylając termin przypadający na 28 listopada 2016 r.

Jednocześnie Komendant Główny Policji utworzył dwa nowe terminy i limity przyjęcia do służby w Policji na rok 2016, tj.:

7 listopada - 1 135 osób,

29 grudnia - 1 135 osób.

Dodatkowo informuje się, iż Komendant Główny Policji na podstawie przeprowadzanej w 2016 r. cyklicznej analizy fluktuacji kadr w Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanego wyżej terminu i limitu przyjęcia do służby w Policji.