Test wiedzy - Rekrutacja - Praca w Policji

Rekrutacja

Test wiedzy

UWAGA!!!

ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZANIA TESTU WIEDZY!

Test wiedzy obejmujący zakres funkcjonowania Policji obowiązywał będzie:

1)    kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego przed 5 sierpnia 2020 r., pod warunkiem, że przystąpią do tego testu po dniu 4 września 2020 r.,
2)    kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego po 4 sierpnia 2020, r.,
3)    od dnia 5 września 2020 r. wszystkich kandydatów, bez względu na datę przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

 

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

 

Test wiedzy:

  • jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
  • do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
  • za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
  • maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
  • test ma charakter rankingowy,
  • w teście sprawdzana jest wiedza z zakresu funkcjonowania Policji.

Uwaga! zgodnie z § 15 rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432, z późn. zm.) pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Powrót na górę strony
Polska Policja